Handleiding

Controle uitvoeren

Met de webversie van Klinkende Taal kunt u brieven en andere teksten snel op onduidelijk taalgebruik controleren. U kunt tekst invoeren door deze in uw tekstverwerker te kopiëren en in het tekstvak van Klinkende Taal te plakken of door zelf in het tekstvak van Klinkende Taal tekst te typen.

U kunt de tekst controleren op leesbaarheid of op correctheid. In het zijpaneel, rechts naast het tekstvak, ziet u onderin de knoppen waarmee u de tekst laat evalueren. Na de evaluatie ziet u in het zijpaneel het taalniveau van de tekst en de gevonden problemen. De gevonden problemen zijn onderverdeeld in verschillende probleemsoorten. Elke probleemsoort wordt met een eigen kleur in de tekst gemarkeerd. Als u in het zijpaneel op een probleemsoort klikt, dan worden de markeringen van die probleemsoort in de tekst niet meer getoond. Door nogmaals op een uitgeschakelde probleemsoort te klikken worden de markeringen van die probleemsoort weer zichtbaar.

Controle op leesbaarheid controleert de tekst op de volgende probleemsoorten: Dure woorden (verboden en toelaatbaar), Passieve zinnen, Ingewikkelde zinnen, Te lange zinnen en Te lange alinea’s. De probleemsoorten Duur verboden, Passieve zinnen, Ingewikkelde zinnen, Te lange zinnen en Te lange alinea’s bepalen het gemeten taalniveau.

Controle op correctheid controleert de tekst op Spelling.

Normering

Klinkende Taal kijkt uw teksten standaard na op geschiktheid voor lezers met een doorsnee leesvaardigheid. Dit komt overeen met taalniveau B1 in het ERK: Gemeenschappelijk Europees referentiekader (ook bekend als CEFR: Common European Framework of Reference). In het zijpaneel kunt u ook een ander gewenst taalniveau kiezen, van A1 t/m C2 (A1 is het makkelijkste niveau, C2 het moeilijkste). Bij een hoger taalniveau zal het aantal gevonden problemen van een aantal probleemsoorten verminderen. Zinnen en alinea's mogen bij een hoger taalniveau langer zijn dan bij een lager taalniveau; het aantal gevonden Te lange zinnen en Te lange alinea's is dan dus ook lager. Dit geldt ook voor de probleemsoort Ingewikkelde zinnen.

Tekst bewerken

U kunt verbetertips opvragen door op één van de gemarkeerde woorden of zinnen in de tekst te klikken. U ziet dan popupvenster met een verbetertip voor de geselecteerde probleemsoort. Bij sommige probleemsoorten (bijvoorbeeld dure woorden en spelling) kunt u in dit venster ook één of meer woordalternatieven te zien krijgen. Als u op een woordalternatief klikt, dan wordt het gemarkeerde woord vervangen door het gekozen woordalternatief.

Als u uw tekst bewerkt heeft, kunt u uw tekst met de knop Leesbaarheid of Correctheid in het zijpaneel opnieuw laten controleren.

Met de knop Nieuwe tekst onder het tekstvak kunt u de oude tekst in zijn geheel wissen en een nieuwe tekst invoeren.

Met de knop Tekst kopiëren onder het tekstvak kunt u de tekst in zijn geheel kopiëren. Eventuele markeringen worden niet meegekopieerd. U kunt de gekopieerde tekst daarna bijvoorbeeld in een tekstverwerker plakken.

Met de knop Wis markeringen worden alle markeringen verwijderd. In het zijpaneel worden alle probleemsoorten op 0 gezet.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar Klinkende Taal: helpdesk@klinkendetaal.nl.