Taalniveau

Klinkende Taal

Klinkende Taal helpt bij het schrijven van begrijpelijke teksten. Hiervoor kijkt Klinkende Taal onder meer naar de volgende tekstkenmerken:

  • het aantal lange en/of ingewikkelde zinnen
  • het aantal passieve zinnen
  • het aantal lange alinea's
  • het aantal dure woorden

Al deze kenmerken hebben een maximum. Met deze gegevens bepaalt Klinkende Taal het taalniveau van de tekst. Hoe meer kenmerken over het maximum heengaan, hoe slechter de tekst bij het gewenste taalniveau aansluit.

Taalniveau

Klinkende Taal beoordeelt teksten met de taalniveaus uit het Europees Referentie Kader (ERK). Deze taalniveau-indeling is oorspronkelijk ontworpen voor het taalonderwijs aan anderstaligen. Tegenwoordig is het ERK de meest gebruikte standaard voor het bepalen van leesbaarheid bij de overheid en dienstverleners.

Het ERK geeft zes verschillende taalniveaus: A1, A2, B1, B2, C1 en C2. Niveau A1 is het niveau van (jonge) kinderen en anderstaligen die net een beetje Nederlands hebben geleerd. C2 komt overeen met het niveau van hogeropgeleide burgers die zonder moeite ingewikkelde teksten lezen. Voor de communicatie met een algemene doelgroep raden communicatiedeskundigen meestal niveau B1 aan. Voor verdere informatie over taalniveaus en het ERK, zie http://www.erk.nl.